Duyurular


Ohmik çözündürme hakkında bilgi alabilirsiniz...Yeni projemizin web sayfası: www.ohmicthawing.com


Ohmik çözündürme hakkında bilgi alabilirsiniz...Yeni projemizin web sayfası: www.ohmicthawing.com

Uzmanlıklar

Gıda Mühendisliği Nedir?

Fiziksel, kimyasal ve biyolojik bilimlerin, gıdaların işlenmesinde, saklanmasında, taşınmasında ve yeni gıdaların üretilmesinde ve geliştirilmesinde uygulama alanı bulduğu bir mühendislik dalıdır.


Ohmik İşleme

Ohmik ısıtma literatürde Joule ısıtma, elektriksel direnç ısıtma, direkt direnç ısıtma, elektro-ısıtma, elektro-iletim ısıtma gibi adlarla da anılmaktadır. Ohmik ısıtma adını Ohm Kanunundan almaktadır.

Diğer Elektriksel Yöntemler

Son yıllarda yüksek voltaj elektrik alan, ohmik ısıtma, elektroplazmoliz, dielektrik ısıtma ve infrared ısıtma gibi elektriksel yöntemlerin gıdaların işlenmesinde ısıtma, haşlama ve inaktivasyon gibi amaçlar için alternatif oluşturabileceği üzerinde durulmaktadır.

Gıdaların Reolojik Özellikleri

Reoloji, akışkan davranışını inceleyen bir bilim dalıdır. Gıda endüstrisinde reoloji, hammaddeden başlayarak son ürüne kadar, gıda maddelerin akıcılık özellikleri ile ilgilenmektedir. Reoloji, materyallerin akış özelliklerinin yanısıra yapısal özelliklerini karakterize etmede kullanılmaktadır.

Gıda Mühendisliğinde Modelleme

Bilgi ve anlama herhangi bir aracın verimli kullanılması için ön şarttır. Alet çantanız ne kadar zengin olursa olsun, eğer bir otomobilin nasıl çalıştığını bilmiyorsanız, onu onarmanız çok zor olacaktır. Bu husus, mühendislik problemlerinin çözümünde bilgisayar kullanıldığında da geçerlidir. Çok geniş bir kullanım potansiyelleri olmasına karşılık bilgisayarlar, mühendislik sistemlerinin temel çalışma prensipleri esaslı bir şekilde kavranılmazsa, pratikte işe yaramazlar.

Gıdaların Kurutulması

Kurumanın ana mekanizmaları yüzey difüzyonu veya gözenekli yüzeylerdeki sıvı difüzyonu; nem konsantrasyonu farkından kaynaklanan sıvı veya buhar difüzyonu ve yüzey kuvvetlerine karşı gözenekli ve granüler gıdalarda gelişen kapilar harekettir.