Gıda Mühendisliği
Fiziksel, kimyasal ve biyolojik bilimlerin, gıdaların işlenmesinde, saklanmasında, taşınmasında ve yeni gıdaların üretilmesinde ve geliştirilmesinde uygulama alanı bulduğu bir mühendislik dalıdır. Gıda Mühendisinin temel görevleri: Beslenme değeri yüksek ve sağlık açısından, güvenli besin üretmek. Gıda işlemede biyokimyasal, teknolojik ve ekonomik değerlendirmeleri yaparak yeni işleme teknikleri ve yöntemleri geliştirmek. Gıda hammaddelerini değerlendirmek, gıda kaynak savurganlığını önlemek, nitelik ve nicelik yönünden korunmasını sağlamak. Atıklardan yeni gıdalar üretmek. Hammaddeden çok yönlü yararlanma ve böylece , gıda çeşitliliğini arttırmaktır. Hızla gelişen gıda bilimi ve gıda işleme tekniklerinin izlenmesi, bu bilgilerin ülke gerçeklerine uygun biçimde yorumlanarak düzenlenmesinin yanı sıra, kendine özgü tekniklerin geliştirilmesine yarayacak bilgilerin üretilmesi ve yayılması da Gıda Mühendisliği bölümlerinin görevleri arasındadır. Gıda Mühendisliği'nin temel amaçlarından biri de; ülkemizde tarımsal üretime paralel olarak gelişen gıda endüstrisinin gereksinim duyduğu teknik elemanların, gıda bilimi ve teknolojisi konusunda mühendislik nosyonu ile yetiştirilmesidir. Ülkemizde yıllardır farklı disiplinlerce, değişik yönlerine farklı ağırlık verilerek ele alınan "GIDA" konusuna Gıda Mühendisliği Bölümlerinde bir bütün olarak yaklaşılmakta, böylece ülkeye, gerek öğretim ve gerekse bilgi üretimi konusunda daha fonksiyonel hizmetler sunulmaktadır.