GIDALARIN REOLOJİK ÖZELLİKLERİ

REOLOJİ NEDİR?

Reoloji, akışkan davranışını inceleyen bir bilim dalıdır. Gıda endüstrisinde reoloji, hammaddeden başlayarak son ürüne kadar, gıda maddelerin akıcılık özellikleri ile ilgilenmektedir.

Reoloji, materyallerin akış özelliklerinin yanısıra yapısal özelliklerini karakterize etmede kullanılmaktadır. Yapısal özellikleri kavramak, materyalin nem ve sıcaklık değişikliklerinde, depolama sırasında ve işleme esnasındaki davranışlarını belirlemede yardımcı olmaktadır.

Gida Endüstrisinde Reolojik Özelliklerin Önemi:

Pompa, karıştırıcı, ısı değiştirici, homojenizatör gibi ekipmanların dizaynı ve seçiminde

Ürün geliştirmede bileşen fonksiyonlarının belirlenmesinde

Ara ve son ürün kalite kontrolünde

Raf ömrü testlerinde

Duyusal verilerle ilişkili olarak gıda yapısının değerlendirilmesinde

Reolojik esaslı bileşen denklemlerinin analizinde ihtiyaç duyulmaktadır.